Mgr. De Korte: Heeft onze samenleving weer meer verstilling nodig

Onder de foto meer uitleg over deze aflevering.

Zoals bij eerdere gasten verbaasde het mij ook weer dat Mgr. de Korte instemde met dit gesprek. Een aangenaam gesprek in zijn huiskamer in het Bisschoppelijk paleis te ‘s-Hertogenbosch.

in 2016 werd Mgr. de Korte benoemd tot bisschop van het bisdom ‘s-Hertogenbosch. Hij volgde Mgr. Hurkmans op die moest stoppen wegens gezondheidsproblemen.

Het katholieke geloof is mij niet vreemd. Op papier ben ik katholiek, soms voel ik mij ook katholiek maar wat dat dan precies is, mag Joost weten (maar dat weet ik dus niet).
Het zijn in ieder geval de normen en waarden die mij aanspreken.
De tradities van weleer. Het geloof in Maria en misschien ook wel de saamhorigheid. Soms voel ik mij vervreemd van het katholieke geloof door de ouderwetse opvattingen en de misstanden die deze kerk ook in zich heeft.

In het gesprek komen we te spreken over het boek “Houvast, zoeken naar de bron van hoop”. Dit boek is een briefwisseling tussen bisschop Gerard de Korte en scriba René de Reuver en is verkrijgbaar via alle boekhandels.Scroll UpScroll Up